Artykuł sponsorowany

Kiedy niezbędna jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków?

Kiedy niezbędna jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków?

W dzisiejszych czasach dbanie o środowisko naturalne staje się coraz ważniejsze, a jednym z kluczowych aspektów tego zagadnienia jest odpowiednie gospodarowanie ściekami. W przypadku osób mieszkających na terenach wiejskich, gdzie nie ma dostępu do miejskiej kanalizacji, niezbędne może okazać się zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. W poniższym artykule omówimy, kiedy budowa takiej oczyszczalni jest konieczna, jakie są jej rodzaje oraz jakie korzyści płyną z jej użytkowania.

Kiedy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest konieczna?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków staje się konieczna w sytuacji, gdy nie ma możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dotyczy to przede wszystkim terenów wiejskich oraz osiedli domów jednorodzinnych położonych na obrzeżach miast. W takich przypadkach właściciele nieruchomości mają obowiązek zadbać o odpowiednie zagospodarowanie ścieków, które powstają w wyniku codziennego użytkowania domu.

Jakie są rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od technologii, jaką wykorzystują. Do najpopularniejszych należą oczyszczalnie biologiczne, mechaniczno-biologiczne oraz oczyszczalnie złożone na gruntach przepuszczalnych. Wybór jednej z nich zależy przede wszystkim od uwarunkowań danego terenu, ale także od preferencji i budżetu inwestora.

Oczyszczalnie biologiczne opierają się na procesach mikrobiologicznych, które zachodzą w środowisku naturalnym. W ich przypadku ścieki są oczyszczane przez bakterie i mikroorganizmy, które rozkładają związki organiczne na prostsze substancje. Oczyszczalnie te są przyjazne dla środowiska, jednak wymagają regularnego serwisowania i kontroli. Współcześnie cieszą się bardzo dużą popularnością.

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne łączą w sobie procesy mechanicznego oddzielania zanieczyszczeń stałych od cieczy oraz biologicznego rozkładu związków organicznych. Dzięki temu uzyskują wysoką skuteczność oczyszczania ścieków, a jednocześnie są stosunkowo proste w obsłudze i konserwacji.

Oczyszczalnie złożone na gruntach przepuszczalnych to rozwiązanie oparte na naturalnym przepływie wody przez warstwy gruntu. Ścieki są wprowadzane do specjalnych drenaży, przez które przepływają i są oczyszczane w wyniku filtracji przez warstwy gruntu. Ten rodzaj oczyszczalni jest tani w budowie i eksploatacji, jednak jego skuteczność zależy od właściwości gruntu, na którym jest zainstalowany.

Korzyści z użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przynosi wiele korzyści, zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla środowiska naturalnego. Przede wszystkim pozwala na odpowiednie zagospodarowanie ścieków, które są nieuniknionym produktem codziennego życia. Dzięki temu zapobiega się zanieczyszczeniu gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych. Co istotne, jest to zarazem obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Ponadto oczyszczalnie przydomowe pozwalają na odzysk części wody, która po oczyszczeniu może być wykorzystana np. do nawadniania ogrodu. W ten sposób właściciele nieruchomości mogą zmniejszyć zużycie wody pitnej i obniżyć swoje rachunki za wodę. Warto również dodać, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może być współfinansowana przez różne programy dotacyjne, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Dzięki temu inwestycja ta może okazać się mniej kosztowna niż początkowo zakładano.